Dole s.r.o.

Misijní výjezd Bihár 2013
Last day (9/30) Tisk

Greetings, on the last day of our journey.

In the morning we had a breakfast and with good-byes to India on our lips we set off to the airport. All the check-ins went smoothly, they were only a little bit concerned about the coconuts I had in my hand luggage. The flight was unproblematic and it because it was during the day this time, we even saw some scenery. For example very large and parched mountains in Afghanistan. He felt a little temperature shock in Helsinki and we arrived to the Prague in evening hours. It was the firs time when they picked us for the custom control. Because we didn´t bring any alcohol, gold or ivory, they let us go pretty fast. Then we all prayed with thanks and we went home.

We learned a lot about India, we saw how they live, what they like, what´s appropriate and we learned some of their habits and manners. We appreciate the relationships we made a lot. I think that similar journey changes each man, whether he wills or not.

The journey is over, but this is not the end, it´s the beginning.

We collected lots of information and suggestions for the running project of building a school in India. We have to weigh possibilities, consider and discuss a lot. We will inform you about our next steps in few days.

We will of course set a video and photo projecting that you´ll be all invited to.

Once again, thank you for having us in your thoughts.

Marek (for all the travelers)

 
Poslední den (30.9.2013) Tisk

Zdravím vás v poslední den naší cesty.

Ráno jsme si dali snídani na rozloučenou s Indií a vyrazili na letiště. Všechny kontroly probíhaly hladce, jen se jim nezdály kokosové ořechy, které jsem si vzal do příručního zavazadla. Let proběhl bez problémů a vzhledem k tomu, že jsme letěli přes den, tak jsme i něco viděli. Například velmi rozlehlé a vyprahlé hory v Afghánistánu. V Helsinkách jsme prožili mírný teplotní šok a do Prahy jsme dorazili v podvečer. Bylo to poprvé v životě, kdy si nás vybrali na celní kontrolu. Protože jsme nepřiváželi ani alkohol, zlato ani slonovinu, tak nás zase rychle pustili. Pak jsme se společně s vděčností modlili a vyrazili k domovu.

Spoustu věcí jsme se o Indii dozvěděli, viděli jsme, jak žijí, co mají rádi, co se sluší a trochu poznávali jejich zvyky. Hodně si ceníme vztahů, které jsme tam navázali. Myslím, že podobná cesta člověka, ať chce nebo nechce, změní.

Cesta je za námi, ale věřím že tím to nekončí, ale naopak začíná.

Nasbírali jsme spoustu informací a podnětů k připravovanému projektu školy v Indii. Vše musíme zvážit, promyslet a prodiskutovat. O dalších krocích vás budeme v nejbližších dnech informovat.

Určitě připravíme několik nejzajímavějších fotek a videí a také zorganizujeme vyprávění s promítáním, na které vás určitě pozveme.

Ještě jednou děkujeme za to že jste na nás mysleli.

Za cestovatele zdraví Marek

 
Farewell and take-off (9/29) Tisk
Hello! This is our last letter.

We said our good-byes in the hotel in the morning, paid tips to all the carriers and then we set off to spend about hour and half in the GEMS centre in Madhubani. (We had to watch the time, because we had to leave at 11.30 for the aiport in Patna.) There was around 90 people, more men than women and surprisingly lots of children. They have an orphanage there. The area is a big and they are planning to open a school for automechanics. Daniel took care off the greetings and good-byes and we got going.

Our driver Umesh flew threw those 180 kms in 4 and half hours. In Czech they would take his license away for that, but here it is much more relaxed. There are cars driving in oposite directions on the highway, passangers and cows are common sight.

In the car we were discussing more and more topics with Sahni, because you can never know enough about India.

We arrived at the airport with big time reserve. We parted with prayers and asking God´s blessing for each other.

The flight to Delhi was unproblematic. We finally met about 5 white people after nine days. The hotel, where we´re spending the night, could have looked nice maybe 15 years ago. But what a relief when we found out they had warm water running! We shall sleep tight tonight. Good night.

Thank you for your support. We will arrive home Monday evening.

DaJaMa

hotel

 
Odjezd a odlet (neděle 29. 9.) Tisk
Ahoj! Posíláme poslední dopis.

Ráno jsme se rozloučili v hotelu, zaplatili bakšiš všem nosičům a vyrazili asi na hodinu a půl do křesťanského sboru GEMS v Madhubani. (Museli jsme hlídat čas, protože v 11:30 jsme museli odjet na letiště do Patny.) Bylo tam asi 90 lidí, překvapivě více mužů a hodně dětí. Mají zde totiž sirotčinec. Prostory mají velké a chystají se rozjet školu pro automechaniky. O krátký pozdrav se podělil Daniel. Pak jsme se rozloučili a frčeli na letiště.

Náš řidič Umesh těch 180 km zvládl skvěle za 4,5 hodiny. U nás v ČR by mu okamžitě sebrali papíry, ale tady se dopravními předpisy řídí podle citu. Na dálnici auta v protisměru, chodci i krávy jsou zde normální.

V autě jsme ještě diskutovali se Sahnim o dalších a dalších bodech, protože Indie vás stále něčím překvapuje, což generuje další a další otázky.

Na letiště jsme dorazili z velkou rezervou. Rozloučili jsme se v modlitbách a vyprošování Božího požehnání jeden pro druhého.

Let do Delhi byl bez problémů. Zde jsme po 9 dnech zase potkali asi pět bělochů. Hotel, kde tuto noc spíme, byl asi před 15 lety slavný, ale nyní jen místy tuto slávu připomíná. Ale jaká pohoda, když jsme zjistili, že teče teplá voda! To se to bude spát! Dobrou noc.

Děkujeme za vaši podporu. Přilétáme do Prahy v pondělí večer.

Dajama.

hotel v Delhi

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 Další > Konec >>

Strana 1 z 5
Uživatelské jméno
Heslo