Dole s.r.o.


Indie


 

Podílejí se: Církev bratrská Náchod, Církev bratrská Litomyšl

Aktuální vývoj projektu:

2012: Navázání vztahu s církví ve městě Hyderabád a Pudukkottai – služba nejchudším (bývalá nejnižší kasta), projekt pro vzdělávání žen a dětského domova, možnost obchodu Fair Trade s místními krejčími.

POSELSTVÍ Z INDIE

Na pozvání Jana a Hany Hejzlarových navštívili náš sbor Církve Bratrské v Náchodě ve dnech 5. - 8. dubna 2013 manželé Prabhu a Nancy Rayanovi. Je to dvojice indických křesťanů, Prabhu je kazatelem v církvi podobné naší, Nancy učitelkou. Hlavní náplní jejich práce je nést sociální pomoc a Kristovo evangelium těm, kdo jsou v Indii za okrajem společnosti: lidem s hendikepem, především zrakovým, ale i postiženým jiným způsobem. Rayanovi nám otevřeli šokující pohled na vztah velké většiny indické společnosti k postiženým lidem...
 
 
1/1  
Uživatelské jméno
Heslo