Dole s.r.o.


Indie: Bihár (severní Indie)


Vývoj projektu
Bratr Sahni studoval v Praze a navštěvoval zde sbor Církve Bratrské Paraha 13 - Stodůlky. Po návratu do rodné Indie se začal podílet na zakládání nových křesťanských sborů. Stodůlecký sbor se nyní rozhodl udělat misijní výjezd a podpořit Sahniho a tamní organizaci zakládající sbory.

Projekt v roce 2013 a 2014 rozvíjí Sbor Církve bratrské Praha 13ext. Projekt se konkretizoval a nyní nese název Stavíme školu v Indiiext a má vlastní webovou a facebookovou stránku. Sledujte aktuální zprávy projektu na Facebookuext.

North India - Bihar

Project progression
Brother Sahni used to study in Prague and he was attending the church of Církev Bratrská, Praha 13 - Stodůlky. After he had returned to his homeland of India, he started participating in establishing new christian communities. The community of Stodůlky has now decided to undertake a missionary journey to support Sahni and local church establishing organization.

Denní blog Misijní výjezd Bihár 2013.

Daily blog Mission Bihar 2013.

Uživatelské jméno
Heslo