Dole s.r.o.

Blog misionáře Pavla
Březnové zprávy (3. 3. 2016) Tisk

DAR SALAM

Milí přátelé, pokoj vám!

odjezdNa fotce jsou dva nerozluční přátelé z Ghany, muslim a křesťan v den odjezdu do Neapole. Získali šesti-měsíční povolení k pobytu a tak se vydávají na cestu za prací. Za jejich 19-ti měsíční pobytu jsme měli různá setkání - při jídle i hovorech o víře. Modlil jsem se ještě za ně, za ochranu, práci, požehnání. I ten muslim to vděčně přijímá. Zdálo se mi, že ani sám neví co jej na nás křesťanech přitahuje. To se stává často - mnoho z nich v srdci hladoví a vyhledávají naši přítomnost. Chvála Bohu, že chce sytit hladové a přivést mnoho ke spáse! A já jsem vděčný za tuhle příležitost při tom být! A jsem vděčný za vás všechny, kteří se mnou nesete tohle břemeno. Dá Pán, že budeme také s radostí sklízet.

“Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy! On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha.”  2 Kor. 1

 

V současnosti jednám s novou právničkou o koupi našeho pozemku. Ten ‘starý’ právník vůbec neodpovídá a jsem tomu už i rád. Zjistil jsem, že udělal školáckou chybu, která může přinést problémy. Jde o to, že podle italského práva mají na koupi pozemků přednostní (předkupní) právo majitelé sousedních pozemků (pokud obdělávají půdu). V praxi to znamená, že si skutečně mohou půdu nárokovat. Hledáme teď vhodné řešení. Modlete se tedy za nějakou cestu z toho ven, jistě nějaká bude.

olivaMezitím probíhá intenzivní prořezávání všech olivovníků, které byly dlouhá léta necháni napospas. Na některých místech to byla pod stromy doslova neproniknutelná džungle a stromy nasadily tolik větví, že nedávali žádné olivy. Dostávají tedy řádnou péči a my budeme mít v pravý čas zase kvalitní olej. Strom na fotce může mít podle střihače až 500 let. Mě se to moc nezdá, ale starý a velký je - obejmou jej 3 muži! Přijeďte se podívat.

“Buďte tedy trpěliví, bratří, až do příchodu Páně. Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na drahocennou úrodu země, dokud se nedočká podzimního i jarního deště.” Jak 5

Váš v Kristu, Pavel

 
Zprávy (22. 1. 2016) Tisk

DAR SALAM

Milí přátelé,

zdravím vás pokojem v Kristu. Ať vás požehná vším dobrým!

Mnozí se ptáte na situaci v táboře, tzn. jestli je dál otevřený. Odpověď je ano, zatím se nic nezměnilo - status zůstává a imigranti mohou dále chodit ven. Příležitosti se s nimi setkávat trvají.

První muž na fotce je Eli, muslim ze Senegalu. Svedla nás 'náhoda' - svého kamaráda jsem poslal vyzvednout jiného Afričana a tento muž se nechal sebrat místo něj. Asi tušil, že z toho něco vzejde. Navíc byla noc a on neměl ani kde spát. Dostal tedy na 2 noci nocleh, teplé jídlo a nějaké kapesné. Jinak by musel zůstat venku. Při filmu Ježíš měl slzy v očích, celé 2 hod. koukal přilepený k obrazovce a hned si jej chtěl stáhnout. Byl velmi vděčný za všechno, hlavně přátelství. Žije teď v hrozných podmínkách s dalšími afričany v jednom pronájmu.

Další je Souare. Pozval jsem jej s kamarádem k sobě, měli jsme společné jídlo i diskuzi na koránem.

Někteří s imigrantů, které znám se posouvají dále do Itálie, nebo i do Německa. Mnozí jsou zmatení a v depresích nad svou budoucností. Jsou velmi vděční, když o tom mohou s někým v klidu mluvit a vděčně přijímají i mou modlitbu.

Děkuji také za vaše přímluvy za pozemek s domem. Veřím, že je dobré koupi dokončit, a tak to s Boží pomocí udělám. Chybí už jen asi 1000 euro, které věřím včas přijdou. Nyní je také čas nechat udělat důkladnou prořízku olivých stromů, které nebyly dlouho ošetřeny. To by mělo být v únoru. V březnu má dojít k podepsání kupní smlouvy. Modlete se prosím za zdárný průběh jednání a Boží vedoucí i ochranou ruku při všem.

Co se týče olivového háje (blízko našemu pozemku), ten kupuje jiný kupec. Do budoucna bude dobré jej také získat, ale v současnosti už bych to považoval za příliž velké sousto. Myslím také na to, že pozemek, který teď kupujeme potřebuje péči a dům stavbu, aby mohl sloužit. Teď jsou to jen holé zdi. Vše tedy v pravý čas. Pokud pro nás Pán připravil i to druhé místo, přijde i na to.

V Kristu, Pavel

A Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí, našeho Pána Ježíše, nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli; on v nás působí to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků! Amen.’ Žd 13

 
Dar Salam (11. 12. 2015) Tisk

Milí přátelé,

pokoj vám od Vládce pokoje a Strážce věčnosti!

Doufám, že prožíváte dobré období. Já se také těším na příležitosti podělit se s imigranty o dobrou zprávu příchodu Krista!

Modlete se, prosím, abych to mohl dělat s radostí a byly mi otevřeny k tomu příležitosti. Chci kázat dokud je to možné.

Na cestě do Čech je výborný čerstvý olivový olej. Olivy jsem sklízel spolu s imigranty a jeho koupí podpoříte nejen je, ale i tuhle službu. Tentokrát je opatřen pěknou etiketou a je tak vhodný i jako dárek. Budete si jej moci zakoupit v následujích termínech:

  • čtvrtek 17.12., 18 - 20 hod., Evropská 88, Praha 6, kavárna v budově CB
  • neděle 20.12., 11.30 - 12 hod, aula hotelu Krystal, bohoslužby sboru CB Praha 6

K tomuto účelu ještě hledám dobrovolníky k prodeji, kteří by přišly v jednom termínu (nebo lépe obou) pomoci s prodejem. Ozvěte se prosím přímo mě, díky předem.

V současnosti pracuji na web.stránkách. Jsem rád, že tu práci vede bratr v Kristu. Modlete se za jednotu a Boží vedení nad tímto dílem. Mám na srdci informovat církev adekvátním způsobem o Jeho díle mezi národy. Jistě to bude povzbuzením na cestě víry jak vám, tak také i mě.

Přeji vám požehnaný Advent!

Váš v Kristu,

Pavel

 
Zprávy (28. 11. 2015) Tisk

DAR SALAM

Milí přátelé,

přeji vám Boží pokoj, který převyšuje každou lidskou myšlenku. Doufám, že se vám dobře daří, tak jako i mě.

Cesta do Čech byla náročná, ale dobrá a přinesla mnohá požehnání. Zejména funkční auto, díky Bohu. A děkuji také mnohokrát Petru Kouckému, který se velmi zasloužil o to, aby se nakonec znovu rozjelo. Věnoval tomu mnoho času a úsilí. Díky Petře! Byla to velká zkouška.

Jiný bratr, Daniel Hejzlar mi tu zase namontoval krbová kamna, za což jsem také velmi vděčný. Minulý rok jsem tu dost trpěl vlhkem a zimou. Teď je mi tu už příjemně. Díky Dane!

Pracuji nyní na web. stránkách, a prosím vás tedy tímto o přímluvy. Je to důležitá věc, ale není to tak lehké dát dohromady. Chci informovat o Božím díle tady způsobem, který je toho hoden a na který jste zvyklí. Veřím, že to bude k užitku jak vám, tak také mě.

V táboře se něco významným způsobem hýbe. Vedení tábora oznámilo změnu statusu na tzv. ‘hotspot’. Což by prakticky znamenalo nemožnost imigrantů opouštět tábor - a pro mě tím ztrátu možnosti se s nimi setkávat. V hotspotu dochází jen k identifikaci a rychlému odeslání jinam, je to otázka několika dní, bez možnosti vycházet ven. Pokud k tomu dojde, budu stát před otázkou kde je moje další místo, možností je více. Děkuji za vaše přímluvy i v této otázce.

Těším se na zprávy od vás.

V Kristu, Pavel

 

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 Další > Konec >>

Strana 1 z 4
Uživatelské jméno
Heslo