Dole s.r.o.


Haiti: Port au Prince


Haiti

(Aktualizace informací k podpoře Haiti ke 23. 3. 2015)

Změna: nyní podporujeme konkrétně práci manželů Martinsonových, kteří dříve pracovali na projektu dětského domova OLTCH. Dnes již domov nespravují, předali ho jiné misijní organizaci. Těžiště jejich práce se přesunulo na přímou práci s konkrétními lidmi. Zvěstují evangelium ruku v ruce s praktickou pomocí. Zaměřují se například na pomoc se stavbami domů zničených zemětřesením, výchovu matek, aby osiřelé děti bez domova nemusely do dětských domovů a mohly být adoptovány do rodin... Svou práci prezentují přes misijní organizace a tak jejich prostřednitvím mohou finančně tuto práci podporovat i další lidé.

Greg a Jasmine jsou původem z Kanady. Vzdali se lukrativních zaměstnání, aby mohli sloužit Pánu Bohu mezi lidmi na Haiti. Za několik let práce na Haiti se naučili místní jazyk, což je obrovská výhoda, že mohou plynně mluvit a není mezi nimi a místními jazyková bariéra. Greg je navíc výborný truhlář schopný stavět domy.

Informace o zemětřesení v roce 2010 na Wikipedii: ... Na rozdíl od podobných katastrof v minulých letech (např. tsunami v prosinci 2004) bylo zemětřesením na Haiti zasaženo centrum státu, i vláda musela zasedat improvizovaně na plastových židlích pod mangovníkem na policejní stanici. ...
... Haiti je chudá země, 149. v indexu lidského rozvoje ze 182 zemí. Panují obavy o funkčnost záchranného systému, zvláště v době rozsáhlé katastrofy, a země je považována Organizací pro výživu a zemědělství za „ekonomicky zranitelnou“. Mezinárodní pomoc komplikuje špatně fungující infrastruktura, země je po zemětřesení téměř v izolaci. Přístavní molo je poničené, cesty neprůjezdné, letiště nefunkční. Místní úřady navíc nejsou schopny koordinovat záchranné práce. ... (odkaz na celý článekext)

Haiti - Natažené ruce k pomoci potřebným

Vedoucí projektu: Stanislav Czudek (tel. 731494662; Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ) www.facebook.com/haiti.jdete

Podílejí se: Církev bratrská Karviná, Církev bratrská Český Těšín

Projekty:

  • Dětský domov - OLTCH: Práce v oblasti Leogane začala před třemi lety a v současné době dětský domov poskytuje péči i vzdělání bezmála 70ti dětem. Chtějí koupit větší pozemek, kde se chtějí věnovat zemědělství a tak být z velké části soběstační.
  • Tamní škola - pro chudé: škola, ve které není třeba platit školné. Rodiče tak nestojí před dilematem, které děti budou moci chodit do školy a které ne. Škola prozatím stojí na pronajatém pozemku, který chtějí také zakoupit a vybudovat budovy, kde budou nabízet alespoň základní vzdělání i dospělým lidem, kteří jsou zde ve velké míře negramotní.
  • Misionář z Konga - Roger Ibengi: Jeho služba, která se bude zaměřovat na školení vedoucích církve, je v této oblasti velmi potřebná. Přesídlení celé jeho rodiny, však nebude jednoduché, nebot nemá dobré finanční zázemí a některé jeho děti jsou stále na studiích.

Aktuální vývoj projektu:

Pravidelné pracovní výjezdy od roku 2010, pomoc v dětských domovech.

2012: Během výjezdu na jaře 2012 jsme navázali kontakty se sborem "Zdroj Milosti" pastora Moise Vavala. V říjnu 2012 přijel Moise Vaval do ČR a navštívil některé sbory Církve bratrské. Jeho návštěva byla velkým přínosem a požehnáním.

Jak se zapojit:

Modli se za to, jestli Tě Bůh chce mít na Haiti! Hledáme ochotné misionáře pro tuto destinaci!

1/1  
Uživatelské jméno
Heslo